Hotline:
0937 500 300

Chủ đầu tư

Giới thiệu tổng quan về Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị

Ban Quản lý Đường sắt đô thị là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dưới sự hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ liên quan của các Bộ - Ngành Trung ương và của các Sở - ngành thành phố. Ban Quản lý Đường sắt đô thị được thành lập theo quyết định số 119/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trụ sở chính: 

-       Địa chỉ     : 29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

-       Điện thoại: (08)3930.9495 - (08)3930.9496

-       Fax          : (08)3930.9497 - (08)3930.9498 

-       Website    : www.hcmc-maur.vn