Hotline:
0937 500 300

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

Dự án hiện tại đang được triển khai là dư án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 là hệ thống đường sắt đô thị đầu tiên ở Việt Nam. Lien danh nhà thầu Sumitomo –Cienco 6 (SCC) đang tiến hành xây dựng các đoạn đi trên cao và khu depot. Một điểm đặc biệt của dự án là hợp đồng thuộc hình thức hợp đồng thiết kế-xây dựng, một dự án trong đó các thiết kế chi tiết được thực hiện bởi nhà thầu thay vì được cung cấp bởi các chủ đầu tư dự án, như thường là trường hợp trong các dự án xây dựng. Trong dự án này chuẩn bị các thiết kế chi tiết là trách nhiệm của SCC thay vì là của thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những lợi ích của phương pháp này là toàn bộ dự án, từ thiết kế đến thi công, có thể được quản lý và tối ưu hóa bởi một thực thể, trong trường hợp này, SCC. Như phương pháp này đòi hỏi kỹ năng quản lý rất tinh vi, loại hợp đồng này được coi là một dự án qui mô lớn. SCC đã làm việc cùng với các đối tác tin cậy để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam.