Hotline:
0937 500 300
Gói thầu số 2 bao gồm công tác khảo sát thiết kế, thi công, cung ứng trang thiết bị, lắp đặt và vận hành thử nghiệm cho các công tác xây dựng, kết cấu, kiến trúc và dịch vụ tiện ích tòa nhà của đoạn đường sắt trên cao và khu depot bảo dưỡng. Đoạn đi trên cao của tuyến đường sắt đô thị bắt đầu từ phía bắc khu vực Ba Son tại phần chuyển tiếp ở chỗ kết thúc đoạn đi ngầm của Gói thầu 1 tại lý trình Km 2+360.00 và tiếp tục băng qua các khu vực Văn Thánh, Tân...

Về chúng tôi

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Giới thiệu tổng quan về Ban Quản Lý Đường Sắt Đô...

Tin tức & Sự kiện

Hợp long cầu Văn Thánh

Hợp long cầu Văn Thánh (22/03/2017)

Sáng 09 tháng 03 năm 2017, liên danh nhà thầu Sumitomo - Cienco6 (SCC) tổ chức lễ hợp long cầu Văn Thánh - Cầu đặc biệt thứ 2 hoàn thành trong 5 cây cầu đặc biệt trên tuyến đường sắt đô thị...