Hotline:
0937 500 300

Tiến độ tổng thể năm 2014

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2014 đạt được 26.01% Công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại một hộ dân tại địa phận Tỉnh Bình Dương.   

 Công tác thi công tại công trường: triển khai thi công từ Bason đến nhánh rẽ Đại học Qcốc gia, tiếp tục công tác thi công kết cấu phần dưới của cầu cạn, nhà ga, cầu đặc

biệt:

-   Cầu cạn:Hoàn thành khoan cọc nhồi 1,699/2,262 cọc; đài cọc 248/431; thân trụ 199/431; mũ trụ 75/431.       

-   Depot: Tiếp tục công tác đất, đóng cọc tường chắn, thoát nước Depot. Hoàn thành 471/489 M3 công tác đất, tường chắn hoàn thành 504m và hoàn thành 240m hệ thống thoát nước    

-   Nhà ga: Hoàn thành công tác thi công khoan cọc nhồi, đài cọc và thân trụ tại các nhà ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Công nghệ cao, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức. Nhà thầu chuẩn bị thi công cọc nhồi nhà ga Văn Thánh, đóng cọc PHC cho các Nhà ga.

-   Cầu đặc biệt: Khởi công thi công cầu Điện Biên Phủ tháng 2.2014 và cầu Văn Thánh tháng 6.2014. Đến nay hoàn thành công tác khoan cọc nhồi, đài cọc và trụ của Cầu Sài Gòn, tiếp tục triển khai thi công đài cọc cho cầu Điện Biên phủ, cầu Văn Thánh.

-   Bãi đúc dầm: đang khẩn trương chuẩn bị công tác đúc đốt dầm phục vụ công tác lao lắp dầm cầu cạn vào tháng 6/2015

           Hình ảnh công trường  sau 2 năm thi công 

 

Bored pile - Tan Cang station

 

 

Thao Dien Station - construction of column