Hotline:
0937 500 300

Cập nhật tiến độ thi công tổng thể đến tháng 6.2016

 Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 6 năm 2016 đạt được 56.25%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 96%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 98% và hiện đang thi công trên toàn tuyến cho kết trúc thượng tầng.   

  • Thi công tại công trường cụ thể đạt được như sau:

- Cầu cạn: tổng chiều dài 12,5km

Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới đạt 98%

Thi công kết cấu thượng tầng: trong đó công tác lao lắp dầm U điển hình hoàn thành 200/361 nhịp (tương đương 7km), công tác thi công đúc dầm bản đặc nhịp dẫn vào nhà ga Bình Thái hoàn thành 6 nhịp và hiện đang triển khai thi công đúc dầm bản đặc cho 24 nhịp dẫn vào nhà ga An Phú.  

Nhà ga:tiếp tục hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới các nhà ga: Suối Tiên, Văn Thánh, Tân Cảng. Hoàn thành và tiếp tục thi công sàn tầng đợi và tầng kê toa nhà ga: ĐHQG, An Phú, Thu Duc và Khu công nghệ cao. Các nhà ga: Thảo Điền, Phước Long, Bình Thái, Rạch Chiếc chuẩn bị công tác thi công hoàn thiện.

Cầu đặc biệt: 05 cầu đặc biệt đang triển khai trên tuyến trong đó:

Cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc, cầu Văn Thánh và cầu Điện Biên Phủ: hiện đang triển khai thi công kết cấu thượng tầng.   

Cầu vượt xa lộ Hà Nội: đang triển khai thi công kết cấu phần dưới 

- Depot: Tập trung hoàn thành thi công tường chắn và hệ thống thoát nước chính. Triển khai thi công tường rào Depot và kết cấu phần dưới cho xưởng sửa chữa đấu máy toa xe và xưởng sửa chữa hạ tầng.  

  •  Toàn cảnh công trường thi công đến tháng 06.2016