Hotline:
0937 500 300

Cầu cạn

Đoạn đi trên cao có tổng chiều dài 14,532 m: trong đó có khoảng 12,000 m cầu cạn thiết kế dầm U điển hình, chiều dài nhịp trung bình 35 m

Tại một số nhịp đặc biệt chiều dài nhịp có thể thay đổi nhưng không quá 35 m,

Chiều cao trung bình cầu cạn khoảng 10 m không ảnh hưởng đến giao thông bên dưới.

                     

Phối cảnh cầu cạn dầm U

 Dầm U được đúc sẵn từng đốt tại bãi đúc


  Lao lắp dầm U