Hotline:
0937 500 300

Hình ảnh tiến độ thi công

Nhà ga trên cao

Nhà ga trên cao (02/06/2017)

Thi công cầu cạn

Thi công cầu cạn (05/01/2017)

Đang cập nhật
Cầu đặc biệt

Cầu đặc biệt (22/07/2016)

1. CẦU VƯỢT ĐIỆN BIÊN PHỦ:  khởi công tháng 2.2014        2. CẦU VỰT SÔNG SÀI GÒN:  khởi công tháng 12.2013 3. CẦU VƯỢT SÔNG RẠCH CHIẾC: Khởi công tháng 3.2015   4. CẦU VƯỢT VĂN THÁNH Khởi công tháng...