Hotline:
0937 500 300

Sự kiện thi công đặc biệt

 

 

Sự kiện thi công đặc biệt - 2014

Sự kiện thi công đặc biệt - 2014 (22/01/2016)

Sự kiện thi công đặc biệt giai đoạn này là khởi công các hạng mục tiếp theo cho các phân đoạn cầu cạn, cầu đặc biệt và nhà ga cụ thể:    Ngày 19/02/2014 : Khởi công cầu vượt sông Rạch Chiếc    Ngày 25/02/2014 : Khởi công khoan cọc...
Sự kiện thi công - năm 2013

Sự kiện thi công - năm 2013 (12/10/2015)

Tháng 4.2013   : Rào chắn công trường thi công dọc xa lộ Hà Nội, thi công đại trà kết cấu phần dưới cho cầu cạn và Nhà ga  Tháng 12.2013 : Khởi công cầu sài Gòn        Cầu Sài Gòn là một trong 5 cầu đặc...