Hotline:
0937 500 300

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 03.2017

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 03 năm 2017 đạt được 66.63%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 98%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 100% và kết cấu thượng tầng cầu cạn thi công bằng phương pháp lao lắp dầm điển hình hoàn thành 98%. Hiện nay đang   đang tiếp tục triển khai thi công kết cấu thượng tầng cho các cầu đặc biệt còn lại trên tuyến, cũng như phân đoạn cầu cạn thi công bằng phương pháp đúc tại chỗ. Các nhà ga đang triển khai thi công hệ thống cơ điện, chuẩn bị thi công hoàn thiện và kết cấu mái thép các nhà ga. Dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2.   

Thi công tại công trường đạt được như sau:

  • Cầu cạn: tổng chiều dài 12.5 km

           Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới đạt 100%

           Thi công kết cấu thượng tầng: trong đó 12,0 km thực hiện thi công lao lắp dầm U điển hình đạt 317/360 nhịp ( tương đương khoảng 10,5km) 

Hình ảnh thi công cầu cạn tại công trường

 

  • Nhà ga:10/11 nhà ga trên cao đã hoàn thành thi công kết cấu phần thân. Hiện đang triển khai công tác thi hệ thống cơ điện và chuẩn bị triển khai thi công phần hoàn thiện và kết cấu mái thép nhà ga.  

Hình ảnh thi công nhà ga tại công trường

  •   Cầu đặc biệt: 05 cầu đặc biệt đang triển khai trên tuyến trong đó:

            Cầu Sài Gòn: Hoàn thành và đúc hợp long nhịp vào ngày 30.09.2016

            Cầu Văn Thánh: Hoàn thành và hợp long tháng 3.2017  

            Cầu Rạch Chiếc: dự kiến hợp long tháng 9.2017

            Cầu Điện Biên Phủ: Tiếp tục triển khai thi công đúc hẫng kết cấu phần trên

            Cầu vượt Xa lộ Hà Nội: Hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới, hiện đang chuẩn bị triển khai thi công kết cấu thượng tầng bằng phương pháp đúc hẫng. 

 

Hình ảnh thi công cầu đặc biệt trên tuyến

 

 

  • Depot: tập trung hoàn thành thi công tường chắn và hệ thống thoát nước chính. Tiếp tục triển khai thi công tường rào depot và kết cấu phần dưới cho xưởng sửa chữa đầu máy toa xe và xưởng sửa chữa hạ tầng.

  Hình ảnh thi công Depot