Hotline:
0937 500 300

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 12.2016

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2016 đạt được 63.97%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 97%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 100% và hiện đang thi kiến trúc thượng tầng và chuẩn bị triển khai công tác hoàn thiện các nhà ga.   

 Thi công tại công trường đạt được như sau:

 1. Cầu cạn: tổng chiều dài 14.5 km, trong đó 12,0 km thi công theo kỹ thuật lao lắp dầm U điển hình đúc sẵn, phần còn lại thi công dầm bản đặc theo phương pháp đúc tại chỗ. 

Thi công kết cấu phần dưới: Hoàn thành 100%

Thi công kết cấu thượng tầng: phân đoạn 12,0 km thực hiện lao lắp dầm U điển hình đạt 313/360 nhịp (tương đương khoảng 10,5km), hoàn thành thi công đúc tại chỗ dầm bản đặc nhịp dẫn vào nhà ga Bình Thái. Hiện nay Nhà thầu đang triển khai thi công đúc dầm bản đặc phân đoạn cầu cạn còn lại, dự kiến đến tháng 12/2017 hoàn thành thi công kết cấu phần trên toàn bộ phân đoạn cầu cạn.

Hình ảnh thi công cầu cạn tại công trường

Viaduct - U type

 2. Nhà ga:

Hoàn thành và tiếp tục thi công sàn tầng đợi và tầng kê toa các nhà ga trên cao. Chuẩn bị triển khai thi công phần hoàn thiện và mái thép nhà ga Thảo Điền, Bình Thái và nhà ga Phước Long.

Hình ảnh thi công nhà ga trên cao tại công trường

Nhà Ga Văn Thánh

Nhà ga Tân Cảng 

Nhà ga Thảo Điền 

Nhà ga An Phú

Nhà ga Rạch Chiếc

Nhà ga Phước Long

Nhà ga Bình Thái

Nhà ga Thủ Đức

 

Nhà ga ĐHQG

 

Nhà ga Suối Tiên

 

 3.Cầu đặc biệt: 05 cầu đặc biệt đang triển khai trên tuyến trong đó:

Cầu Sài Gòn: Hoàn thành và đúc hợp long nhịp vào ngày 30.09.2016 

Cầu Rạch Chiếc, Văn Thánh, Điện Biên Phủ: Đang triển khai thi công kết cấu phần trên. Dự kiến tháng 2.2017 đúc hợp long cầu Văn Thánh 

Cầu vượt Xa lộ Hà Nội: Hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới, hiện đang chuẩn bị triển khai thi công kết cấu thượng tầng.

Hình ảnh thi công cầu đặc biệt trên tuyến

Cầu Văn Thánh

Cầu ĐBP

Cầu Rạch Chiếc

4. Depot: tập trung hoàn thành thi công tường chắn và hệ thống thoát nước chính. Triển khai thi công tường rào Depot và kết cấu phần dưới cho xưởng sửa chữa đầu máy toa xe và xưởng sửa chữa hạ tầng.

Hình ảnh thi công Depot