Hotline:
0937 500 300

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 9.2016

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG GHI NHẬN ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2016

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 9 năm 2016 đạt được 60.74%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 96%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 98% và hiện đang thi kiến trúc thượng tầng trên toàn gói thầu.  

 Thi công tại công trường đạt được như sau

 1) Cầu cạn: tổng chiều dài 12.5 km

Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới đạt 98%.

Thi công kết cấu thượng tầng: trong đó công tác lao lắp dầm U điển hình đạt 200/361 nhịp ( tương đương 7km).

Công tác thi công đúc dầm bản đặc tại chỗ nhịp dẫn vào nhà ga Bình Thái đã hoàn thành 6 nhịp. Hiện đang triển khai đúc dầm bằng phương pháp FSM tại các phân đạon cầu cạn có khẩu độ đặc biệt: VD04, VD07 và VD17. 

Hình ảnh thi công cầu cạn tại công trường

Kết cấu phần dưới cầu cạn

 

Kết cấu phần dưới cầu cạn

Hoàn thành lao lắp dầm kết cấu phần trên cầu cạn

Cầu cạn hoàn thành qua khu vực quận 2 

2) Nhà ga: 

Tiếp tục hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới các nhà ga: Suối Tiên, Văn Thánh, Tân cảng.

Hoàn thành và tiếp tục thi công sàn tầng đợi và tầng kê toa nhà ga: ĐHQG, An Phú,Thủ Đức và Công nghệ cao.

Các nhà ga: Thảo Điền, Phước Long, Bình Thái, Rạch Chiếc chuẩn bị công tác hoàn thiện

Hình ảnh thi công nhà ga trên cao tại công trường

 

3) Cầu đặc biệt: 05 cầu đặc biệt đang triển khai trên tuyến trong đó:

Cầu Sài Gòn: Hoàn thành và đúc hợp long vào ngày 30.09.2016  

Các cầu đặc biệt khác: Rạch Chiếc, Văn Thánh và Điện Biên Phủ, hiện đang triển khai thi công kết cấu thượng tầng.  

Cầu vượt xa lộ Hà nội: đang triển khai thi công kết cấu phần dưới 

Hình ảnh thi công cầu đặc biệt trên tuyến

Cầu Sai Gòn

Chuẩn bị hợp long cầu Sài Gòn

Lễ hợp long cầu Sài Gòn

4) Depot: 

Tập trung hoàn thành thi công tường chắn và hệ thống thoát nước chính. Triển khai thi công tường rào Depot và kết cấu phần dưới cho xưởng chính, sửa chữa đầu máy toa xe và xưởng sửa chữa hạ tầng. 

 Hình ảnh thi công Depot