Hotline:
0937 500 300

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật tháng 12.2015

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2015 đạt được 47.56%, thi công gói thầu số 2 cơ bản đã hoàn thành kết cấu phần dưới đạt 85% và đang thi công phần thượng tầng của phân đọan cầu cạn, cầu đặc biệt và nhà ga (gồm 17 phân đoạn cầu cạn, 05 cầu đặc biệt và 11 nhà ga).

Tổng quan tại công trường, khối lượng cụ thể đạt được như sau:  

  •  Cầu cạn: Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới đạt 85% cụ thể:

         - Khoan Cọc: đạt 96%

         - Bệ trụ: đạt 88%

         - Thân trụ: đạt 81%

         - Mũ trụ: đạt 67%      

         - Công tác lao lắp dầm cầu cạn: Hoàn thành lắp đặt xong 87 nhịp dầm cầu cạn (tương đương khoảng 3km)

  • Nhà ga: Tiếp tục hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới các nhà ga: Suối Tiên, Văn Thánh, Tân cảng, Đại học quốc gia, An Phú. Triển khai thi công tầng đợi nhà ga Thảo Điền, Phước Long, Rạch Chiếc, Bình Thái, Thủ Đức. Thi công tầng kê toa tại nhà ga Khu công nghệ cao. 
  • Cầu đặc biệt: 05 cầu đặc biệt đang triển khai trên tuyến trong đó:

        - Cầu Sài Gòn: Hoàn thành thi công kết cấu phần dưới, hiện đang thi công nhịp biên.

        - Cầu Rạch Chiếc: hoàn thành thi công 4/4 bê trụ, 3/4 thân trụ và 1/4 mũ trụ.

        - Cầu vượt xa lộ Hà nội: hoàn thành thi công 2/4 bệ trụ và 2/4 thân trụ. 

        -  Cầu Điện Biên Phủ: hoàn thành thi công 5/5 thân trụ và 1/5 mũ trụ. 

        - Cầu Văn Thánh: hoàn thành thi công 3/4 bệ trụ và 2/4 thân trụ.

  •   Depot: tập trung hoàn thành thi công tường chắn và hệ thống thoát nước chính, ép cọc bê tông cốt thép cho xưởng sửa chữa đầu máy toa xe và xưởng sửa chữa hạ tầng.
  •   Tại bãi đúc dầm: đã đúc được 1.446/4.563 (khoảng 32%) đốt dầm U.

Sự kiện trong kỳ:

        - Ngày 18/12/2015: thi công cọc nhồi đầu tiên tại Ga Cuối Suối Tiên

 Toàn cảnh công trường thi công đến tháng 12.2015