Hotline:
0937 500 300

Khu Depot tại Long Bình, Quận 9 có diện tích 20.9 héc ta, là khu trung tâm điền khiển và bảo dưỡng tàu tuyến số 1 đến năm 2040. Bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo dưỡng; xưởng chính bảo dưỡng tàu; các cơ sở hạ tầng bảo dưỡng các thiết bị khác của đường ray, hệ thống điện, tín hiệu, thông tin liên lạc; bãi đỗ tàu; trạm vệ sinh tàu; mạng lưới đường nội bộ bên trong và bên ngoài khu vực; và khu văn phòng.