Hotline:
0937 500 300

Cập nhật tiến độ thi công tổng thể

 Gói thầu số 2 được khởi công ngày 28 tháng 08 năm 2012, là một trong những gói thầu thực hiện đầu tiên của dự án. Kế hoạch hoàn thành thi công của gói thầu tháng 12 năm 2017 

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 03.2017

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 03.2017 (12/09/2017)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 03 năm 2017 đạt được 66.63%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 98%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 100% và kết cấu thượng tầng cầu cạn thi công bằng phương pháp lao lắp dầm...
Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 12.2016

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 12.2016 (02/06/2017)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2016 đạt được 63.97%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 97%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 100% và hiện đang thi kiến trúc thượng tầng và chuẩn bị triển khai công...
Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 9.2016

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật đến tháng 9.2016 (31/10/2016)

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG GHI NHẬN ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2016 Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 9 năm 2016 đạt được 60.74%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 96%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 98% và hiện đang thi kiến...
Cập nhật tiến độ thi công tổng thể đến tháng 6.2016

Cập nhật tiến độ thi công tổng thể đến tháng 6.2016 (20/07/2016)

 Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 6 năm 2016 đạt được 56.25%, trong đó gói thiết kế hoàn thành 96%; thi công kết cấu phần dưới hoàn thành 98% và hiện đang thi công trên toàn tuyến cho kết trúc thượng tầng....
Tiến độ thi công tổng thể cập nhật tháng 12.2015

Tiến độ thi công tổng thể cập nhật tháng 12.2015 (15/02/2016)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2015 đạt được 47.56%, thi công gói thầu số 2 cơ bản đã hoàn thành kết cấu phần dưới đạt 85% và đang thi công phần thượng tầng của phân đọan cầu cạn, cầu đặc biệt và nhà...
Tiến độ tổng thể cập nhật tháng 9.2015

Tiến độ tổng thể cập nhật tháng 9.2015 (25/01/2016)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 9 năm 2015 đạt được 42.85%. Công tác bàn giao mặt bằng đã hoàn thiện 100%, đến nay có một số khu vực thi công tiến độ chậm trễ do vướng các công trình hạ tầng chưa được thống...
Tiến độ tổng thể cập nhật tháng 6.2015

Tiến độ tổng thể cập nhật tháng 6.2015 (26/10/2015)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 6 năm 2015 đạt được 37.34%. Công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại một đơn vị tại tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tháng 3.2015.   Công tác thi công tại công...
Tiến độ tổng thể năm 2014

Tiến độ tổng thể năm 2014 (20/10/2015)

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 12 năm 2014 đạt được 26.01% Công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại một hộ dân tại địa phận Tỉnh Bình Dương.     Công tác thi công tại công trường: triển khai thi...
Tiến độ tổng thể năm 2013

Tiến độ tổng thể năm 2013 (19/10/2015)

Tiến độ tổng thể thực hiện toàn gói thầu đến tháng 12/2013 đã đạt được 10.73%. Trong đó hoàn thành giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công khoảng 90%, hoàn thành công tác khảo sát địa chất và địa hình 97%, hoàn...