Hotline:
0937 500 300

Đại diện Chủ đầu tư

Tư vấn chung cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt Đô Thị Bến Thành – Suối Tiên. Liên Danh NJPT của NK, JIC, PBJ, JRC, TONICHI, TEDI South, TRICC.

Văn phòng chính:

35/11 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh,

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:+84-8-5106428

Fax: +84-8-5106726