Hotline:
0937 500 300

Tiến độ tổng thể cập nhật tháng 6.2015

Tiến độ thi công tổng thể toàn gói thầu thực hiện đến tháng 6 năm 2015 đạt được 37.34%. Công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại một đơn vị tại tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tháng 3.2015.  

Công tác thi công tại công trường: Tiếp tục triển khai công tác thi công đoạn từ Bason đến Depot.

Đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu phần dưới của cầu cạn và nhà ga từ cầu Sài Gòn đến nút giao thông Đại học Quốc gia phục vụ cho công tác lao lắp dầm cầu cạn vào tháng 6 năm 2015.

 

- Cầu cạn: Hoàn thành khoan cọc nhồi 2,067/2,262 cọc; đài cọc 337/431; thân trụ 291/431; mũ trụ 175/431.Chuẩn bị triển khai lao lắp dầm theo công nghệ mới vào tháng 6 năm 2015      

- Nhà ga: Hoàn thành công tác thi công khoan cọc nhồi, đài cọc và thân trụ tại các nhà ga An Phú, Rạch Chiếc, Công nghệ cao, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Đại học Quốc Gia, hiện các nhà ga này đang triển khai thi công mũ trụ. Trong đó nhà ga Thảo Điền đã hoàn thành thi công đúc dầm T. Riêng nhà ga Tân cảng, Văn Thánh và Suối Tiên tiến độ chậm hơn.

- Cầu đặc biệt: Khởi công thi công cầu Rạch Chiếc và cầu vượt Xa lộ Hà Nội vào tháng 3.2015, trong đó:

+ Cầu Sài Gòn: đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi, đài cọc, trụ cầu và mũ trụ cầu. Hiện đang triển khai công tác thi công khối đỉnh trụ cầu.

+ Cầu Rạch Chiếc: hoàn thành khoan cọc nhồi 32/43 cọc.

+ Cầu vượt xa lộ Hà nội: hoàn thành khoan cọc nhồi 17/26 cọc.

+ Cầu Điện Biên Phủ: đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi, hiện đang triển khai thi công bệ trụ và thân trụ (hoàn thành bệ trụ 4/5, thân trụ 3/5)

+ Cầu Văn Thánh : đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi

- Depot: Tiếp tục công tác đất, đóng cọc, tường chắn và thoát nước Depot. Hoàn thành 471/489 M3 công tác đất, hoàn thành 746m tường chắn, hoàn thành 4.000/20.295 m đóng cọc PHC và hoàn thành 583m hệ thống thoát nước   

- Bãi đúc dầm: Tháng 4/2015 triển khai đúc đốt dầm đầu tiên. Hiện bãi đúc  đảm bảo tiến độ cho công tác lao lắp.

    Toàn cảnh công trường thi công cập nhật tháng 6.2015

 

  Công trường thi công khoan cọc nhồi khu vực cảng Bason (VD01)

 Thi công bệ trụ tại khu vực Rạch Văn Thánh (VD02)

Công trường thi công nhà ga Văn Thánh tại khu công viên văn Thánh

Thi công bệ trụ khu vực Quận Bình Thạnh (VD03)

Thi công bệ trụ cầu Điện Biên Phủ 

Công trường thi công nhà ga Tân Cảng 

Thi công kết cấu phần dưới trụ cầu cạn VD04

Thi công cầu cạn VD05

Tổng quan công trường thi công cầu Sài Gòn

 

Tổng quan công trường thi công nhà ga Thảo Điền 

Hoàn thiện thi công kết cấu phần dưới của cầu cạn tại VD07

Giàn lao số 1 (LG1) tại VD07, thi công kết cấu phần trên cầu cạn

Toàn cảnh công trường thi công nhà ga An Phú

Công trường thi công khoan cọc nhồi cầu Rạch Chiếc

Lắp đặt giàn lao số 2 (LG2) tại VD10, thi công kết cấu phần trên cầu cạn 

 

Tổng quan công trường thi công nhà ga Phước Long

Tổng quan công trường thi công kết cấu phần dưới trụ cầu cạn (VD11)

Thử tải cọc tại Depot

Tổng quan công trường thi công Depot

Bãi đúc dầm phục vụ thi công kết cấu phần trên cầu cạn